Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Rok wykonania:
2021
Producent:
Klient:
Elitarne Liceum

Wykonanie sieci światłowodowej - Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu

Wykonanie sieci światłowodowej w pomieszczeniach Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na potrzeby Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu