Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

RODO

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) to temat, który nieodłącznie wiąże się z ochroną prywatności w dzisiejszym cyfrowym świecie. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie jednolitej ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Jest to ogromny krok naprzód, który wpływa na sposób, w jaki przedsiębiorstwa, organizacje i strony internetowe przetwarzają i chronią dane osobowe swoich użytkowników.

RODO wprowadza szereg zasad i wymogów, których należy przestrzegać w zakresie ochrony danych osobowych. Jednym z najważniejszych elementów jest konieczność posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych. W praktyce oznacza to, że osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić zgodę na ich przetwarzanie lub istnieje inna prawna podstawa umożliwiająca takie przetwarzanie.

Ponadto, przedsiębiorstwa i strony internetowe muszą poinformować użytkowników o celu przetwarzania ich danych osobowych oraz o podmiotach, które będą miały do nich dostęp. Informacje te muszą być jasne, zrozumiałe i łatwo dostępne. RODO wymaga również, aby przedsiębiorstwa utrzymywały dokładność i aktualność gromadzonych danych oraz chroniły je przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub kradzieżą.

Ważnym aspektem RODO jest również prawa użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego podmiotu. Przedsiębiorstwa i strony internetowe muszą odpowiednio zabezpieczyć te prawa i udostępnić odpowiednie procedury, umożliwiające ich realizację.

Naruszenie przepisów RODO grozi poważnymi sankcjami finansowymi. Mogą być one stosowane wobec przedsiębiorstw i stron internetowych, które nie przestrzegają zasad ochrony danych osobowych. Wysokość kar może wynosić nawet do 20 milionów euro lub 4% globalnego rocznego obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Dlatego niezwykle istotne jest, aby przedsiębiorstwa i strony internetowe zrozumiały i przestrzegały wymogów RODO.

Bezpieczeństwo IT RODO Sieć komputerowa
Bezpieczeństwo IT w firmie

Bezpieczeństwo IT w firmie

Bezpieczeństwo IT w firmie: Kluczowa Ochrona Danych w Erze Cyfrowej W erze technologicznego postępu, zagwarantowanie bezpieczeństwa IT stało się priorytetem dla firm. W tym poście przyjrzymy się, dlaczego bezpieczeństwo IT ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności i sukcesu biznesowego. Bezpieczeństwo IT w firmie ma wpływ na: Oto kilka najważniejszych elementów bezpieczeństwa IT, o które powinna […]

Bezpieczeństwo IT RODO Strony internetowe
RODO

Czy strona internetowa musi mieć RODO?

To pytanie, które często zadają właściciele stron i przedsiębiorcy. Odpowiedź brzmi: tak, strona internetowa, która przetwarza dane osobowe, powinna spełniać wymogi RODO. RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zostało wprowadzone w celu zapewnienia ochrony prywatności i danych osobowych obywatelom Unii Europejskiej. RODO dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale także małych i średnich firm oraz […]