Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

W3C

W3C (World Wide Web Consortium) – standardy dla dostępności i zgodności twojej strony internetowej.

W erze cyfrowej, zgodność i dostępność stron internetowych stały się niezwykle istotnymi czynnikami wpływającymi na sukces i użytkowalność witryn. World Wide Web Consortium odgrywa kluczową rolę w tworzeniu i promowaniu standardów, które pomagają w zapewnieniu jakości, zgodności i dostępności stron internetowych.

W3C jest międzynarodową organizacją non-profit skupioną na rozwijaniu otwartych standardów dla World Wide Web. Jej głównym celem jest tworzenie spójnych i zgodnych wytycznych, które mają na celu poprawę jakości stron internetowych i ich dostępności dla szerokiego spektrum użytkowników. Działając jako autorytet w dziedzinie technologii internetowych, W3C wprowadza standardy, które wpływają na rozwój i ewolucję internetu.

Jednym z kluczowych standardów opracowanych przez W3C jest HTML (HyperText Markup Language) – język używany do strukturyzacji i prezentacji treści na stronach internetowych. Zgodność z wytycznymi HTML zapewnia poprawne wyświetlanie treści na różnych przeglądarkach i urządzeniach. Przekłada się to na spójność i użytkowalność witryny dla odwiedzających.

Kolejnym ważnym standardem W3C jest CSS (Cascading Style Sheets) – język służący do określania wyglądu i formatowania treści. Poprawne zastosowanie CSS pozwala na konsekwentne i efektywne formatowanie stron. Przyczynia się do atrakcyjnego i intuicyjnego wyglądu witryny.

Dostępność to kolejny kluczowy aspekt promowany przez W3C. Standardy ten dotyczące dostępności mają na celu zapewnienie, że strony internetowe są dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Takimi jak osoby niewidome, niedowidzące, z niepełnosprawnością ruchową czy trudnościami w nauce. Poprawna implementacja wytycznych dotyczących dostępności, takich jak np. używanie odpowiednich znaczników semantycznych, alternatywnych opisów obrazków. Zapewnienie czytelności dla czytników ekranowych, umożliwia korzystanie z witryny przez jak największą liczbę użytkowników.

Dążenie do zgodności z standardami W3C ma wiele korzyści dla twojej strony internetowej. Przede wszystkim, poprawne stosowanie standardów W3C wpływa na poprawność i spójność działania witryny na różnych platformach i przeglądarkach.

Hosting Strony internetowe
Walidator W3C

Walidator W3C

Walidator W3C to narzędzie służące do sprawdzania poprawności kodu HTML, XHTML, CSS i innych języków opisujących strony internetowe zgodnie z zaleceniami W3C (World Wide Web Consortium). Warto stosować walidator W3C z kilku powodów: ✔️ Poprawność kodu – pomaga upewnić się, że kod strony internetowej jest poprawny i zgodny z zaleceniami W3C. Poprawny kod ma wpływ […]